ទំនាក់ទំនង


76cbf9dcf89AA0012,376cbf9dcf89aa0015

ក្នុងវេបសាយនេះ គ្រប់គ្រងដោយ បុគ្គលិក សមាគមធម្មកថិកកម្ពុជា មាន ព្រះគ្រូ បញ្ញាបទីបោ ប៉ូ ពិសិដ្ឋ ជាប្រជា ផ្នែកទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយ ព្រះភិក្ខុ ធម្មសិរី សែម ចន្ធី អនុប្រធានទី១ ភិក្ខុ បុណ្ណវិជ្ជោ អេង សុវណ្ណ អនុប្រធានទី២ ភិក្ខុ វជិរធម្មោ ហ៊ីម សេងហាក់ សមាជិក អ្នក ឌីសាញ ។

បើពុទ្ធបរិស័ទ ចង់ទំនាក់ទំនង មកសមាគម ឧបត្ថម្ភ ផ្នែកទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយ ឬចង់បានវីដេអូ mp3 ព្រះធម៌

សូម Call មក 081 258 559 / 077 441 180

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ

បានទស្សនា: 194

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *