រូបថតរូបភាពអប់រំនៅខេត្តកុំពង់ចាម ថ្ងៃសុក្រ ៨រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៦០ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧   បានទស្សនា: 353

រូបភាពអប់រំនៅខេត្តកុំពង់ចាម


រូបភាពអប់រំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កម្មវិធីអប់រំសីលធម៌សង្គម រៀបចំនៅវិទ្យាល័យជប់វារី ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ បទបង្ហាញ ពីការអប់រំ របស់វាគ្មិន របស់ព្រះភិក្ខុ ធម្មាលង្ការោ ចាន់ សុជន, ព្រះភិក្ខុ ភន្ទបណ្ឌតោ ភិន វុទ្ធី, លោក វ៉ាត់ វីរក្ស នាយកសាលា, ភុក តិច ប្រធានការិយាល័យអប់រំយុវជន និងកីឡា, និង លោក លី សុវណ្ណរិទ្ធ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកព្រះនេត្រព្រះ។ សិស្សចំនួន ១១៤០នាក់ តាមពុទ្ធោវាទ…! ថ្ងៃពុធ ១៥កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៦០ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ បានទស្សនា: 159

រូបភាពអប់រំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ